เพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นดนตรีบรรเลงที่แสดงถึงช่วงระยะเวลาในยามตื่นขึ้นยามเช้า หากว่าลองได่้ฟังให้ลึกลงไปถึงภายในช่วงระยะส่วนสุดท้ายของเพลงแล้วละก็ การที่เพลงนั้นได้สื่อออกมาจะแสดงความรู้สึกในตอนตื่นนอน และ มองออกไปยังหน้าต่างที่พบกับแสงในยามรุ่งอรุณ เมื่อลองมองย้อนกลับมาจะ พบเห็นว่าแสงแดดในยามเช้า ส่งผลดีให้กับผู้ที่ได้พบเจอ